Pingsten

Tio dagar efter Kristi Himmelsfärd och femtio dagar efter Påsk firar vi Pingsten. Efter Kristi Himmelsfärd samlades alla hans lärljungar som följt Honom i huset där de brukade mötas för bön och väntan på uppfyllandet av deras Mästares löfte- den Helige Andens ankomst. Denna dag hördes ett ljud från Himlen, som när en stark vind blåser, och den fyllde huset där de befann sig. Efter ljudet uppenbarades tungor av eld som kom över var och ens huvud. De fylldes av den Helige Anden och började tala andra språk som den Helige Anden ingav dem. Folk hörde ljudet från Himlen och kom dit. Vissa som kommit från andra länder förundrade sig när de hörde lärljungarna från Galiléen tala sitt modersmål, meda

Helige David av Munktorp

Detta är en helt ny och unik ikon som målats i Heliga Änglarnas kloster efter en idé och skiss från oss. Vi ska nu måla ytterligare två likadana ikoner som beställts. Det är den Helige David av Munktorp som har särskild betydelse för alla oss kristna i Sverige. Han kom till Sverige från England i början av 1000-talet då han hört talas om att Helige Sigfrids systersöner (15 feb) lidit martyrdöden i Sverige för att han själv längtade efter att bli martyr. Med Helige Sigfrids välsignelse slog han sig ner i Västmanland där han grundade det första klostret i Sverige och byggde Munktorps kyrka. Han gick runt och predikade Evangeliet och många omvände sig och döptes av Helige David i en källa som f

Kristi Himmelsfärd

Idag firar vi Kristi Himmelsfärd med den gamla kalendern och sjunger tropariet för högtiden: "Du har stigit upp i härlighet, o Kriste vår Gud, och med löftet om den Helige Ande givit Dina lärljungar stor glädje; och genom välsignelsen blevo de förvissade om att Du är Guds son och världens återlösare." Ikonen är målad i vårt moderkloster i Grekland, Heliga Änglarnas kloster.

Rättfärdige Job

Idag åminner vi den rättfärdige Job, vars bok vi kan läsa i Gamla testamentet. Han var rättfärdig, fruktade Gud och höll sig från allt ont. Han var också mycket rik och använde allting för att tjäna Gud. Satan sade till Gud att det inte var konstigt att Job var rättfärdig eftersom han hade allting så gott ställt, men att om Gud lät honom ta ifrån Job allt sitt materiella goda menade han att Job skulle tala illa om Gud. Gud ger sin tillåtelse och Job mister inom kort tid både förmögenhet, tillgångar och familjemedlemmar. Då säger Job: ”Naken kom jag ur min moders liv, och naken skall jag vända åter dit; Herren gav, och Herren tog. Lovat vare Herrens namn!” och han syndade inte mot Gud. Senare

Den blinde mannens söndag

Denna söndag, den sjätte efter Påsk åminner vi miraklet då Jesus Kristus helade mannen som varit blind ifrån födseln. Lärljungarna frågar vem som syndat, mannen själv eller hans föräldrar för att han fötts blind. Jesus svarar att ingen av dem syndat, utan han föddes blind för att Guds mirakel skulle verka med honom. För att den blinde mannen ska få visa sin lydnad och sin ödmjukhet så gör Kristus en deg av saliv och lera som han stryker på mannens ögon och säger åt honom att tvätta sig i dammen Siloam så ska han få sin syn tillbaka. Mannen gör som Kristus säger och få så sin syn tillbaka. Fariséerna frågar sedan ut mannen hur det hela gått till, vilket han beskriver. Vissa av fariséerna påst

Den samariska kvinnan söndag

Imorgon firar vi den samariska kvinnans söndag. Den första ikonen är en väggmålning från ett kloster på berget Athos i Grekland och den andra håller vi just nu på att måla. Det var mitt på dagen när Kristus kom fram till staden Sykar. Han var trött av vandringen och av hettan och slog sig ner vid brunnen. Efter en stund kom en kvinna för att hämta vatten och han började tala med henne och avslöjade saker om hennes liv som gjorde att hon kom till tro på Honom liksom många andra samarier. Detta möte visar hur Kristus vände upp och ner på den tidens alla regler och normer. Han visar sin respekt för kvinnan och börjar samtala med henne fast att hon är kvinna och dessutom samarier, vilka judarna

Tio meter kanvas som gåva

Idag har vi fått tio meter kanvas av en snäll välgörare och vi är så inspirerade att börja med freskerna i vårt kapell! Vi kommer att börja att göra en Kristus Pantokrator som ska sitta i taket, en meter i diameter. Men ikonbeställningar till andra måste komma i första hand, så det vi gör för vårt eget kapell får än så länge bli om det finns någon tid över...

Den lame mannens söndag

Vid Fårporten i Jerusalem finns en damm och invid den fem pelargångar där det låg en mängd sjuka, blinda och halta människor på Kristi tid. En viss tid kom en ängel och rörde om i vattnet och den som först steg ned blev frisk. Där låg en man som hade varit sjuk i trettioåtta år. När Jesus fick se honom och höra hur länge han legat där frågade Han honom om han ville bli frisk. Då svarade han att han inte hade någon som kunde hjälpa honom ner i vattnet. Då sade Jesus: "Stå upp, tag din säng och gå." Mannen blev frisk, tog sin säng och gick. När Jesus träffade honom senare sade han till honom:"Se, du har blivit frisk; synda inte mer så att ingenting värre drabbar dig." (Joh.5:1-14) I dagens tr

Projekt för fresker med skandinaviska helgon

Vi har påbörjat ett projekt med att göra fresker, dvs ikoner som väggmålningar i vårt eget kapell här i klostret. Tillsammans med systrarna i vårt moderkloster i Grekland och ikonmålarläraren munkdiakon Gabriel har vi utarbetat en projektplan för vilka ikoner som kan placeras var i kapellet. Vi har tänkt att välja helgon som har skandinavisk eller västlig anknytning, särskilt sådana som varit aktiva i missionsarbete att sprida Ortodox tro i Skandinavien och väst. På en sidan blir det kvinnliga helgon i helfigur ca 1 meter höga, tex. Anna av Novgorod, Heliga Sunniva, Heliga Birgitta av Irland. På andra sidan manliga helgon som Helige Sigfrid, Heliga Olaf av Norge och Helige David av Munktorp,

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page