Aposteln Lukas

Idag firar vi aposteln Lukas som är ikonmålarnas skyddshelgon. Enligt den Ortodoxa traditionen var han den första som målade en ikon. Den första föreställde Guds Moder och målades under hennes livstid. Aposteln prsesenterade ikonen för henne, hon välsignade den och sade: "Må min Sons Nåd vara med dem". Aposteln Lukas var läkare och skrev Evangeliet med hans namn samt Apostlagärningarna. Han en av Kristi sjuttio lärljungar och en av dem som vandrade till Emmaus efter Kristis uppståndelse då Herrens själ slog följe med dem och utlade skrifterna för dem.

Uppbyggelse och Tröst (Nr. 7)

Ett nytt nummer har kommit ut av tidskriften Uppbyggelse och Tröst! Texterna är utvalda av vår Metropolit i Grekland och får ett lättillgängligt och vackert utförande med ikoner och dekorationer i flerfärg. Översättning och layout sker i vårt kloster i samarbete med vårt moderkloster i Grekland.Läs det på svenska på vår hemsida på denna länk. Den utkommer även på en rad andra språk som man kan hitta på denna länk.

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page