Nya väggikonmålningar i Heliga Änglarnas kyrka, Grekland

På bilderna kan man se ikonmålningar som är nyligen gjorda i vårt moderkloster tillägnat de Heliga Änglarna i Grekland. Via denna länk kan man se en kort video med ikonmålningarna från klostrets kyrka och höra systrarna sjunga särskilt komponerade troparia och lovprisningar till Änglarna och skyddsänglarna från de Heliga Änglarnas festdag.

"Saliga äro de barmhärtiga..."

Helige Johannes den barmhärtige, vars minne vi firar idag, fick det tilltalsnamnet på grund av hans stora kärlek till de fattiga och de många allmosor som han gav dem. Han konsekrerades till patriark av Alexandria år 610. Han gav utan att skilja mellan onda och goda, de som förtjänade det och de som inte förtjänade det. När perserna invaderade Syrien år 614 flydde många människor till Alexandria och Johannes tog emot dem som bröder, tröstade dem och använde upp alla Kyrkans resurser för att hjälpa dem genom att bygga sjukhus och härbärgen.. Han besökte de sjuka och behövande och såg i dem Kristi närvaro reflekterad i varje person. Om någon berömde honom för hans gärningar stoppade han dem oc

Heliga Änglars dag

Idag firar vi alla heliga Änglars dag. Vi sjunger följande i dagens gudstjänster tillägnade dem: "Överbefälhavare för de Himmelska härskarorna, vi bönfalla eder ständigt att ni genom edra förböner omsluta oss med edra vingars okroppsliga härlighets beskydd. Bevara oss som nedfalla och innerligt ropa: Såsom härförare för härskarorna ovan, befria oss från alla faror." Må alla heliga Änglar alltid vara till vår hjälp! Idag firar vi även vår egen skyddsängel som vi inte får glömma att den alltid finns vid vår sida. Vi får vara försiktiga med allt vi gör så att vi inte gör vår skyddsängel ledsen eller upprörd! Bilden visar fresker på änglar målade i en kyrkkupol av fäderna i St Gregory of Sinai M

Ännu en ny ikon på vår hemsida!

Det är Kristus Brudgummen som är målad i Heliga Änglarnas kloster i Grekland. Ikonen används särskilt i den speciella gudstjänst som sker i den Stilla/ Heliga veckans måndag innan Påsken då vi går i procession med denna ikon och sjunger: "Se Brudgummen kommer i midnattstimmen och salig är den tjänare som Han finner vakande, men ovärdig är den som Han finner sovande. Giv akt, min själ; låt dig inte nedtyngas av sömnen, på det att du icke må överlämnas åt döden och utestängas från Riket. Så stå då upp, ropande: Helig, helig, helig är Du, o Gud! För Theotokos förböners skull, förbarma dig över oss." På den andra bilden kan ni se ett tryck på ikonen i storleken 40x60 cm på Premium Luster photopa

Syndarnas försvarerska

Vi har en ny ikon på vår hemsida som är målad i vårt moderkloster i Grekland. Ikonen föreställer Guds Moder och Kristus och den kallas "Syndarnas försvarerska". Den kallas så därför att på orginalikonen finns en text som lyder: "Jag är syndarnas försvarerska inför min Son som har anförtrott mig att höra dem. Och de som ger mig glädjen att höra dem kommer att få erhålla evig glädje genom mig". Kristusbarnets båda händer är förenade med Guds Moders som i en överenskommelse. Man vet inte vem som urprungligen målade den första ikonen, men dess namn tror man komma ifrån Akatistoshymnen till Guds Moders beskydd där en strof lyder: "Gläd dig, du som ger dina händer till Gud som ett försvar för oss.

Kristi uppenbarelse för den Helige Eustathios

Igår fick vi en fråga om det finns ett skyddshelgon för jägare och vi fann att den Helige Eustathios är det. Hans liv är mycket gripande och fängslande så vi tänkte dela med oss av det här. Han levde i Rom under regeringstiden av kejsar Trajan (år 98-117). Eustathios hade först namnet Placidas, han var general och inte ännu inte kristen, men levde ett dygdigt liv och hade särskild kärlek för de fattiga. En dag när han jagade i skogen fick han se en hjort med ett kors med Kristus mellan hans horn. Han hörde en röst säga: "Jag är Kristus som du hedrar genom dina goda gärningar. Jag kom till jorden i mänsklig form för att frälsa mänskligheten och uppenbarar Mig för dig idag för att fånga dig i

Epson Stylus Pro 7880

Nu har vi uppgraderat oss till en ny, ännu bättre och ännu mer professionell skrivare, Epson Stylus Pro 7880. Nu kan vi göra tryck med bredd upp till 60 cm! Den använder Epson UltraChrome K3 bläck med Vivid Magenta teknologi som ger tryck med en utmärkt kvalitet och med en lång hållbarhet.

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page