Ny handmålad ikon av Helige Johannes

En ny handmålad ikon är färdig i vårt kloster! Ikonen föreställer den Helige Johannes (Maximovitch) av Shanghai och San Francisco och har betällts av en person som nyligen konverterat till Ortodoxin. Helige Johannes liv, som personen läst och blivit djupt berörd av, bidrog till att han tog beslutet att bli Ortodox. Av tacksamhet till helgonet beställde han sedan en handmålad ikon av honom. Detta är ett gott nutida exempel på hur helgonen verkar i våra liv och hjälper oss idag. På den andra bilden kan man se ikonen på det heliga altarbordet under en Liturgi. Helige Johannes är ett mycket älskat nutida helgon som firas den 19 juni. För de som inte är bekanta med hans liv finns det mycket att s

Helige Tryfon, grundare till världens nordligaste kloster

Idag, 15 december med den gamla kalendern, firar vi ett av våra skandinaviska helgon, den helige Tryfon (levde ca 1495-1583) av Pechenga (på finska Petsamo). Han förkunnade Evangeliet för samerna på Kolahalvön och i norra Norge. En gång, medan han bad i skogen, hörde han en röst: "Mitrofan (hans namn som lekman), detta är inte din plats. Ett hungrande och försmäktande land väntar på dig”. Han började sin verksamhet med att bedriva handel med samerna. Helgonet bekantade sig först med deras hedniska traditioner och studerade deras språk, och först sedan började han predika den kristna tron för dem. Samerna mötte dock först hans förkunnelse med stor misstro. Helgonet fick utstå mycket lidande,

Heliga Anna, Guds Moders mor

Guds Moders mor, den Heliga Anna, firar vi idag. Hon var länge barnlös, vilket var en skam på den tiden. När hon fick en dotter, som senare skulle bli Guds Moder, var det en frukt av mycket bön. Heliga Anna fick löftet om sitt barn av en Ängel och Anna lovade Gud att tillägna Honom sitt barn. Det löftet förverkligade hon tre år senare då Maria förs till templet för att där växa upp i renhet och förbereda sig inför Mysteriet att Gud kom att ta boning i henne.

Ett av våra mest älskade helgon

Idag har vi firat Helige Nikolai, ett av våra mest älskade helgon. I honom finner vi kanske mer än i något annat helgon dygderna av kärlek och medlidande förkroppsligade. Det har blivit som ett ordspråk bland ryssarna dem att säga "Lägg fram din bekymmer för Helige Nikolai, den barmhärtige, så ska han ta dem till den allom barmhärtige Frälsaren." Helgonet är känt för sin givmildhet och kärlek till alla människor. Det finns oräkneliga mirakel finns om hur hans förböner hjälpt i olika situationer, särskilt i sjönöd. Han medverkade vid det första ekumeniska konciliet i Nicea år 325 och försvarade med iver den Sanna Tron. Helige Philaret, metropolit av New York (+1985) säger i en predikan från H

Aposteln Andreas

Idag firar vi den helige aposteln Andreas. Han var ogift och bodde tillsammans med sin bror Petrus. Först var Andreas lärljunge till Johannes Döparen, som pekade ut Kristus för honom och sade : "Se Guds Lamm". Andreas och Johannes Teologen följde med Jesus dit han bodde och när de hört Honom tala blev de övertygade om att de funnit Messias, som deras folk väntat på i generationer. Andreas spang hem i stor glädje och berättade det för sin bror Simon Petrus och de lämnade sina sysslor som fiskare och följde Jesus var han gick för att predika Guds ord. Efter Kristi lidande, död och uppståndelse spred aposteln Andreas Evangeliet vid Svarta havets kust och slutade sina dagar som martyr i Patras,

En ikon som nyligen handmålats i vårt kloster finns att köpa!

Ikonen föreställer den Helige David av Munktorp som vi tidigare skrivit om här. Han var munk i England och kom till Sverige i början på 1000-talet och med Helige Sigfrids välsignelse började han sprida Evangeliet i Västmanland. Han grundlade en kyrka och ett kloster i nuvarande Munktorp, (som fått sitt namn just eftersom det funnits munkar där) utanför Västerås. Han döpte många människor i en källa som finns bevarad i närheten av kyrkan än idag. På ikonen kan vi se den första stavkyrkan som helgonet byggde samt källan där han döpte. Ikonen har en unik komposition som vi utarbetat tillsammans med våra systrar i vårt moderkloster. En ikon med samma motiv har målats tidigare i år i klostret i G

Den andliga färden har börjat...

Den andliga färden mot grottan i Betlehem har börjat för en vecka sedan- julfastan, förberedelsetiden inför Kristi Födelse. Läs vår Metropolit Kyprianos meddelande nedan inför fastan om vilka gåvor vi ska frambära till vår Frälsare. Vi önskar alla våra läsare en välsignad och fruktbar fastetid. Den som vill läsa mer om fastan kan göra det i den lilla skrift som finns online som vi sammanställt om Stora fastan innan Påsken, men som gäller även för andra fasteperioder. Ikonen på bilden är en mosaik från slutet av 1000-talet i Daphni klosterkyrka som ligger mellan Aten och Eleusis i Grekland och föreställer de vise männens tillbedjan och frambärande av gåvor till Kristus.

Guds Moders intåg i templet

När Guds Moder inträdde i templet avslutades det Gamla Testamentets tid och och idag firar vi en högtid som åminner då Gud trolovades med den mänskliga naturen. Kyrkan uppmanar därför alla troende att för sin egen del inträda i sitt hjärtas tempel, för att förbereda sig för Herrens ankomst genom tystnad och bön, och genom att avskilja sig från denna världens omsorger och nöjen. Guds Moders föräldrar Joakim och Anna hade länge bett Gud om ett barn och de hade lovat att tillägna Honom det barnet om Han skulle ge dem ett. Gud besvarade deras böner och Anna födde en flicka, Maria, som skulle bli moder till Gud. Joakim och Anna fullföljde sitt löfte när Maria var tre år gammal och förde henne til

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page