Theofania

Idag firar vi Kristi dop som utfördes av Johannes Döparen i floden Jordan. Högtiden kallas också för Theofania som betyder Guds uppenbarelse för att det var den första tydliga uppenbarelsen av den Heliga Treenigheten. Fadern vittnar med en röst från himlen: "Detta är Min älskade Son i villken Jag funnit behag" (Matt. 3:17). Den Helige Anden vittnar genom att uppenbaras i form av en duva. Kristus tillkännagör med sitt dop, trots att Han är utan synd, att Han hade kommit för att uppfylla lagen, men också för att införa en ny, mer perfekt rättfärdighet: den av ödmjukhet, offer och kärlek. Han visar det med sin egen handling, att låta döpa sig av sin tjänare. Dopet förutsäger Han kommande nedsti

Välsignad Kristi Födelse!

Vi önskar alla som idag firar Kristi Födelse med den gamla kalendern en välsignad och glädjerik festdag! Vi sjunger i julens gudstjänst: Kristus födes lovprisen! Kristus kommer från himmelen, kommen Honom till mötes! Kristus är på jorden upphöjens! Sjung till Herren hela jorden och lovsjungen i glädje, alla folk ty Han har förhärligats.

Helige Bonifatios

Helige Bonifatios var tjänare och förvaltare, men också älskare till den romerska prokonsulens dotter Aglaida medan kejsare Diocletian (284-305) regerade. Bonifatios hade lasterna att dricka och bedriva otukt, men var generös mot de fattiga och gästvänlig mot främlingar. Aglaidas samvete för för sitt syndiga leverne plågade henne och hon hade hört att om man kunde komma över martyrers reliker och vörda dem, kunde de hjälpa en att bli förlåten ens synder. Så hon skickade sin tjänare Bonifatios till Rom för att hämta reliker av martyrer. Innan han åkte skämtade han med henne och sade: "Skulle du vörda mig som helgon om jag tar tillbaka min egen kropp till dig som relik?" Hans ord visade sig va

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page