Heliga Maria av Egypten- en förebild för omvändelse

Den heliga Maria av Egypten, som vi firar idag och på söndag är ett exempel på att ånger och omvändelse är möjligt för alla! Hon firas så här i slutet av fastan, om någon tycker att avhållsamhet är svårt i fyrtio dagar, ska få ett exempel på denna heroiska kvinna som levde det asketiska livet ensam i öknen i 47 år! Hon levde först som prostituerad i Alexandria i 17 år. Av nyfikenhet gick hon ombord på ett skepp med pilgrimmer som skulle till Jerusalem och vörda det heliga Korset. När hon försökte komma in i kyrkan tillsammans med de andra, hindrade henne en osynlig kraft och hon blev medveten om att det var förmodligen hennes syndiga liv som utgjorde hindret. Hon såg en ikon av Guds Moder

Helige Johannes "Stegens" söndag

Den fjärde söndagen i Stora fastan är tillägnad den helige Johannes Klimakos (”Stegen” på grekiska). Han var abbot i klostret vid berget Sinai och en bönens man. Namnet Klimakos har han fått efter sin bok med det namnet, vilken är en grundläggade bok för alla som lever i kloster. Boken läses traditionellt i gudstjänsten under Stora fastan i kloster och beskriver i varje kapitel ett steg på stegen till gudomliggörelse. Den lär sökaren efter frälsning hur man ska lägga en sund grund för sin kamp, hur man ska strida mot lidelserna, hur man ska undvika demonernas angrepp och hur man kan uppnå gudomlig kärlek och ödmjukhet. Han har tillägnats en särskild söndag i den Stora fastan eftersom hans eg

Högtiden då Gud klädde sig själv i mänsklighet

Strax efter vårdagjämningen, då nattens mörker börjar ge med sig till förmån för dagens ljus, firar Kyrkan Guds Moders Bebådelse, vilket är idag. Ärkeängeln Gabriel blev då sänd till Nasaret i Galiléen till Jungfru Maria för att förmedla till henne glädjebudet om att hon skulle föda vår Frälsare i människogestalt. Efter att hon lämnat templet hade hon blivit trolovad med Josef, en rättfärdig och kysk man, för att beskydda hennes jungfrulighet. Ängeln uppenbarade sig plötsligt i huset och hälsade henne som skulle bli ”trösten till Evas tårar”. Han sade: ”Gläd dig, du högtbenådade! Herren är med dig”(Luk. 1:28). Se, du skall bliva havande och föda en son, i uppfyllande av profeten Esaias’ prof

Det Heliga Korset

Den tredje söndagen i Stora fastan firar vi det Heliga Korset. Det påminner oss om Kristi Korsfästelse som vi åminner i Stilla, heliga veckans fredag. Det påminner oss också om att hela fastan är en tid när vi är korfästa med Kristus, som gudstjänsttexten för denna dag lyder: "Genom fyrtiodagarsfastan är vi också på ett sätt korsfästa, då vi dör till våra begär". Men söndagens tema är också glädje och triumf. Genom Korset besegrade Herren döden och Golgata ses i ljuset av den tomma graven. Halvvägs genom fastan är ger vördnaden av Korset oss kraft att hålla ut i fastan och förbereder oss för att mottaga Kristi Uppståndelse. En särskild gudstjänt firas denna dag då prästen går i procession me

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page