Den samaritiska kvinnans söndag

Denna söndag åminner vi berättelsen i Evangeliet då Kristus samtalar med den samaritiska kvinnan vid Sykars brunn (Joh:4:5-42). Det var mitt på dagen när Kristus kom fram till staden Sykar. Han var trött av vandringen och av hettan och slog sig ner vid brunnen. Efter en stund kom en kvinna för att hämta vatten och han började tala med henne och avslöjade saker om hennes liv som gjorde att hon kom till tro på Honom liksom många andra samarier. Detta möte visar hur Kristus vände upp och ner på den tidens alla regler och normer. Han visar sin respekt för kvinnan och börjar samtala med henne fast att hon är kvinna och dessutom samarier, vilka judarna inte ville veta av på den tiden. Han fick hen

En nymålad ikon

Just när äppelträden står i blom har en ikon av Helige Johannes Döparen blivit färdigmålad i vårt kloster.

Den lame mannens söndag

Denna söndags tema är Kristi helande av den lame mannen vid Betesda i Jerusalem där det låg många sjuka, blinda och halta människor. En viss tid kom en ängel och rörde om i vattnet i bassängen som fanns där och den som först steg ned blev frisk. Där låg en man som hade varit sjuk i trettioåtta år. När Jesus fick se honom och höra hur länge han legat där frågade Han honom om han ville bli frisk. Då svarade han att han inte hade någon som kunde hjälpa honom ner i vattnet. Då sade Jesus: "Stå upp, tag din säng och gå." Mannen blev frisk, tog sin säng och gick. När Jesus träffade honom senare sade han till honom:"Se, du har blivit frisk; synda inte mer så att ingenting värre drabbar dig." (Joh.

Myrrabärerskornas söndag

Idag är det myrrabärerskornas söndag, vilken vi varje år firar den andra söndagen efter Påsk. Det är alla kvinnors fest. När Herren utvalde kvinnor för att meddela det glada budskapet om Uppståndelsen för Sina apostlar, hedrade Han kvinnan. När Kristi kropp hade tagits ner från Korset, tog Josef och Nikodemus, de manliga myrrabärarna och Kristi hemliga lärljungar, som vi också åminner idag, den till trädgården i närheten och överlämnade den till kvinnorna för att göra i ordning den för begravning. Guds Moder, Theotokos, Maria Magdalena, Salome och ”många andra kvinnor” hade stått invid Korset. Bärarna Josef och Nikodemus lyfte upp sin dyrbara börda inlindad i vitt linne —Jesus Kristus— och l

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page