Nymålad ikon från vårt kloster med Helige Glicherie av Rumänien, Helige Sofronius och Helige Blasie

Denna ikon har målats i vårt kloster nu i vår och var en specialbeställning från St Edward Brotherhood i England. Ikonen beställdes som en tacksamhetsgest till deras rumänska trosbröder för den kärlek, hjälp och stöd de visat det engelska klostret. Helige Blasie av Sebaste (11 feb), till höger på ikonen och Helige Sofronius (11 mars) som vi ser till vänster, är Metropolit Blasies och Biskop Sofronius från Rumäniens respektive skyddshelgon. Klostret i England har låtit tillverka tryckta kort av ikonen som som vi målat som de skickade några exemplar av till oss i veckan. I mitten av ikonen finns Helige Glicherie, ett rumänskt helgon av vår tid som levde 1891-1985 och helgonförklarades 1999 av

Alla helgons dag

I dag är det alla helgons söndag. En vecka efter Pingsten firar vi frukterna av den Helige Andens ankomst till världen: glorifieringen av helgonen som "grunden till Kyrkan, fullkomnandet av Evangeliet, de som uppfyllde vår Frälsares ord i gärning" (från Vesperns gudstjänst till alla helgons söndag). Vi firar helgonen för att visa deras goda exempel, så att vi ska göra som dem och vända oss bort från synden och det världsliga och efterlikna deras mod och tålamod i kampen för att uppnå dygderna. Alla helgon vi känner till firas en särskild dag under året, men denna dag firar vi även alla helgon som aldrig blivit kända för världen. Ikonen är målad i Heliga Änglarnas kloster i Grekland och till

Heliga Alexander och Antonina

Antonina var en from kristen jungfru som vägrade avsäga sig sin kristna tro. Hon fick utstå tortyr för den skull och blev sedan sänd till en bordell. Alexander, en 23-årig soldat, fick en uppenbarelse av en ängel om att bege sig till bordellen för att rädda jungfrun. Han låtsades vilja åtnjuta hennes charm, men så snart de blev ensamma talade han om för henne att han blivit sänd av Herren. Han svepte in henne i sin kappa och hon kunde på så sätt komma ut obemärkt. Först senare upptäckte de att det var en man i jungfruns ställe och Alexander bekände att han var beredd att dö för Kristi skull. När han utlämnades till att torteras kom Antonina till hans sida och de plågades till döds tillsamman

Den Heliga Treenighetens dag

Dagen efter pingst firar vi den Helige Andens måndag och den Heliga Treenigheten. Det korrekta sättet att framställa den ikonen är denna som syns på bilden, Abrahams gästabud, då tre män kom och gästade patriarken Abraham vid Mamres terebintlund som visade sig vara den Heliga Treenigheten i kroppslig gestalt. Eftersom denna händelse har ägt rum på jorden kan vi visa den i bildform. Ibland framställs den Heliga Treenigheten felaktigt i ikoner då man målar Fadern som en gammal man. Fadern har aldrig visat sig i kroppslig gestalt förutom den gången för Abraham, därför bör Han aldrig målas i ikoner på annat sätt.

Pingst

Idag firar vi Pingsten, den Helige Andens ankomst till världen och uppfyllandet av Jesu Kristi löfte till sina lärljungar. De olärda fiskarna blev visa genom den Helige Anden och de blev sanningens budbärare och lärare för hela världen. De började sitt verk som apostlar denna dag och spred det goda budskapet i hela världen, de döpte, predikade och utnämnde präster att tjäna Kyrkan. Efter Kristi Himmelsfärd samlades alla hans lärljungar som följt Honom i huset där de brukade mötas för bön och väntan på uppfyllandet av deras Mästares löfte- den Helige Andens ankomst. Denna dag hördes ett ljud från Himlen, som när en stark vind blåser, och den fyllde huset där de befann sig. Efter ljudet uppenb

Helgonförklaring av Helige Chrysostomos den nye bekännaren

Denna ikon har nyligen målats gemensamt av ikonmålarelever och lärare i ikonmålarverkstaden i Grekland som drivs i regi av Heliga Kyprianos och Justina kloster. Den föreställer Helige Chrysostomos den nye bekännaren som i maj i år helgonförklarades i vår synod. En officiell helgonförklaring av synodens biskopar är inte en handling som gör helgonet till helgon, det är Gud som bestämmer och visar oss med olika tecken vem som är helgon. T.ex. att helgonets reliker avger väldoft, som i detta fall. En ceremoni som kallas helgonförklaring kungör personens helighet officiellt då namnet skrivs in i Kyrkans helgonförteckning under en högtidlig liturgi. Helige Chrysostomos kallas bekännare därför att

Kristi himmelsfärd

Jesus Kristus uppenbarade sig för sina lärljungar på olika ställen under fyrtio dagar efter sin uppståndelse. På denna torsdag, fyrtio dagar efter Påsken uppenbarade Han sig igen i Jerusalem då Han gav sina lärljungar sina sista bud, att de skulle gå ut och förkunna Hans namn för alla folk, men att de skulle vänta i Jerusalem för att få kraft från ovan när den Helige Anden skulle komma över dem. Han sade dessa ord och ledde dem till Olivberget där Han välsignade dem och lyftes upp till Himmelen. Två änglar i formen av män i vita kläder uppenbarade sig för dem och sade: ”I galileiske män, varför stån I och sen mot himmelen? Denne Jesus, som har blivit upptagen från eder till himmelen, han ska

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page