Högtiden till det heliga Korsets upphöjelse

Upphöjelsen av det dyrbara Korset firar vi i den Ortodoxa kyrkan idag med en särskild ceremoni till det heliga Korset. Det bärs i procession på en bricka dekorerad med blommor och basilika, höjs upp i alla väderstreck av prästen och sedan vördas av alla närvarande. I dagens gudstjänsttexter står det att ”trä blev helat genom trä”, d.v.s., syndafallet skedde genom ett träd, som Adam och Eva åt av, och vi blir sedan räddade genom Korsets trä, genom Kristi Korsfästelse och Uppståndelse på det. Dagens högtid firas till minne av att Kristi Kors hittades i Jerusalem av den helige kejsar Konstantins moder, den heliga Helena, år 326, då hon åkt dit på pilgrimsfärd för att vörda de heliga platserna.

Guds Moders födelse

Idag, den 8 september enligt kyrklig kalender, firar vi Guds Moder, Theotokos, födelse och en hymn i dagens gudstjänst lyder: "Joakim och Anna befriades från barnlöshetens vanära och Adam och Eva från dödens förstörelse genom din heliga födelse, o du Obefläckade, som ditt folk, befriat från överträdelsernas skuld, firar genom att ropa till dig: Den ofruktsamma kvinnan födde Theotokos, som närer våra liv." Guds Moders föräldrar Joakim och Anna var fromma och gudfruktiga. Joakim bad till Gud och bar fram offergåvor för att befria dem från skammen och vanäran att de var barnlösa. Deras offergåvor blev dock avvisade i templet för att de inte hade någon egen avkomma. I sin förtvivlan gick Joakim

Sep 11 Johannes Döparens halshuggning

Idag åminner vi den Helige Johannes Döparens halshuggning. Ikonen på bilden målades i vårt kloster tidigare i år. Johannes Döparen kunde inte hålla tyst när Herodes, ståthållaren i Galliléen, gifte sig med sin brors hustru Herodias och han anklagade dem för omoraliskt leverne. Herodias ville hitta ett sätt att döda Johannes Döparen och hon fick sitt tillfälle när Herodes höll gästabud på sin födelsedag för stadens förnämsta män. Då kom Herodias dotter Salome och dansade för gästerna och behagade dem så att Herodes lovade med ed att ge henne vad hon än bad om. Hon frågade sin mor vad hon skulle be om och hon svarade att be om Johannes Döparens huvud på ett fat, vilket flickan gjorde. Herodes

UPPBYGGELSE OCH TRÖST Nr. 8

Ett nytt nummer har kommit ut av tidskriften Uppbyggelse och Tröst! Texterna är utvalda av vår Metropolit Kyprianos i Grekland och har ett lättillgängligt och vackert utförande med ikoner och dekorationer i flerfärg. Översättning och layout sker i vårt kloster i samarbete med vårt moderkloster i Grekland. Läs det här. Se äldre nummer här. Den utkommer även på en rad andra språk som man kan hitta på denna länk.

24 augusti: Helige Kosmas av Aetolia

Helige Kosmas, vars minne vi firar idag, bidrog till ett uppvaknande av kristen tro och medvetenhet om den grekiska kulturen och språket. Han vördas som apostlalik. Ikonen är målad av Philip Markopoulos, en nutida, skicklig ikonmålare i Grekland. Helige Kosmas föddes i området Aetolia 1714, vid norra kusten av Korintkanalen i Grekland. Han blev munk på Berget Athos när han var 20 år där han också blev prästvigd. En stark längtan till att predika och sprida Guds ord, fanns inom honom, vilket blev mycket viktigt eftersom under hans tid levde grekerna under den turkiska ockupationen. Många hade inte kunskap om den kristna kulturen och tron, vilket ledde till ett moraliskt förfall. Han bad fäder

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page