3 februari: Helige Ansgar

Idag firar vi Helige Ansgar, Nordens apostel. Ikonen målades i vårt kloster förra året. Han levde 801-865 och var en tysk benediktinmunk. Han spred Evangeliet i Danmark och Sverige i början av 800-talet och på Birka bildades en kristen församling runt år 830. Den blev dock inte bestående, de hedniska svenskarna var ännu inte redo att ta emot kristendomen helt. När Helige Ansgar kom tillbaka till Birka ca 851 fanns inte församlingen kvar utan han fick upprätta den igen. Helige Ansgar återvände till Bremen där han insomnade och gravsattes den 3 februari 865. Helige Ärkebiskopen Unni av Hamburg fann inga spår av Ansgars församling vid sitt besök i Birka år 935. Det finns en gudstjänst skriven p

Idag firar vi Herrens möte i templet

Högtiden som vi firar idag är åminnelsen av händelsen då Jesus Kristus presenterades i templet av Hans Moder och den Helige Josef fyrtio dagar efter sin födelse. Enligt Mose lag skulle varje förstfödd helgas till Gud i templet och ett offer frambars, ett lamm eller, för fattiga familjer, två duvor. Herren kom till världen inte för att upphäva lagen utan för att uppfylla den (Matt. 5:17). Han tog på Sig vår natur och upprättar oss genom att vara lydig till lagen, som Han själv gett, men som människan överträtt, och visar på så vis att vägen till försoning med Gud är lydnaden. Han blir den ödmjukaste och fattigaste av oss alla. I templet möter de den helige Symeon, en rättfärdig man som levd

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page