Goda exempel på botfärdighet i Stora fastans femte vecka

Torsdagen i Stora fastans femte veckan läser vi Stora kanon till helige Andreas av Kreta i sin helhet, vilken vi läst i delar under fastans första vecka. Den ger oss goda exempel från Gamla och Nya testamentet att följa och dåliga exempel som vi inte bör följa. Den betonar fastans huvudskapliga budskap: våra egen fallenhet för synden och vårt behov och längtan efter bättring, omvändelse och återförening med Gud. Läs den här: Under samma gudstjänst läser vi även från Heliga Maria av Egyptens liv som ett underbart exempel på att omvändelse alltid är möjlig hur långt i synd man än sjunkit. Maria av Egypten levde som sköka i Alexandria, men när hon åkte på en pilgrimsresa till Jerusalem för att

Stegen till gudomliggörelse

Den fjärde söndagen i Stora fastan är tillägnad den helige Johannes Klimakos (”Stegen” på grekiska). Han var abbot i klostret vid berget Sinai och en bönens man. Namnet Klimakos har han fått efter sin bok med det namnet, vilken är en grundläggade bok för alla som lever i kloster. Boken läses traditionellt i gudstjänsten under Stora fastan i kloster och beskriver i varje kapitel ett steg på stegen till gudomliggörelse. Den lär sökaren efter frälsning hur man ska lägga en sund grund för sin kamp, hur man ska strida mot lidelserna, hur man ska undvika demonernas angrepp och hur man kan uppnå gudomlig kärlek och ödmjukhet. Han har tillägnats en särskild söndag i den Stora fastan eftersom hans eg

Halvvägs genom den Stora fastan ger det Heliga Korset oss kraft

Den tredje söndagen i Stora fastan firar vi det Heliga Korset. Temat denna dag är glädje och triumf. Halvvägs genom fastan ger vördnaden av Korset oss kraft att hålla ut i fastan och förbereder oss för att mottaga Kristi Uppståndelse. Genom Korset besegrade Herren döden och Golgata ses i ljuset av den tomma graven. En särskild gudstjänt firas denna dag då prästen går i procession med Korset på en bricka omgivet av blommor med tända ljus och rökelse. Alla troende vördar sedan det Heliga Korset. Det Heliga Korset påminner oss även om Kristi Korsfästelse och om att fastan är en tid när vi är korsfästa med Kristus, som gudstjänsttexten för denna dag lyder: "Genom fyrtiodagarsfastan är vi också p

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page