Theotokos avsomnandes festdag

Den 15 augusti firar vi Guds Moders avsomnande (28 augusti med nya kalendern). Denna Guds Moders högtid är den största och viktigaste av dem alla, vilken föregås av en två veckor lång fasta. Genom rätt och traditionell förberedelse inför en festdag tränger vi djupare in i dess Mysterium och det leder oss ännu ett steg på vägen till föreningen med vår Herre. En festdag bör firas med Liturgi och genom att höra texterna i Afton- och morgongudstjänsterna just för högtiden som ger oss större förståelse för den. Vi sjunger följande troparion: I födandet har du bevarat din jungfrulighet och i ditt avsomnande har du icke lämnat världen, o Theotokos. Du har övergått till livet, ty du är Livets moder,

Ny ikon med Heliga Anna

I en tid då rosor och lavendel blommar har denna ikon med liknande färger just målats klart i vårt kloster. Den föreställer Heliga Anna, Guds Moders mor, vars minne vi firar just idag. Ikonen är en beställning av Svenska kyrkan som gåva till en kantor som gått i pension och dess mått är 25x19 cm.

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page