20 tryckta ikoner

Bilden visar några av ikonerna från en av våra senaste beställningar av 20 tryckta ikoner från samma person!

Nyligen avslutad ikon med Helige Edward, kung av England

Två likadana ikoner av Helige Edward, kung av England, har just blivit färdigmålade i vårt kloster. Det är en beställning från St. Edward Brotherhood i England och ska bli gåvor till de frivilliga personer som hjälpt till att renovera klostret. Den Helige Edward blev kung medan han fortfarande var tonåring. Han följde sin fars, kung Edgars sätt att regera. Han hade den Helige Biskopen Dunstan som rådgivare och gav sitt kungliga stöd till reform av det religiösa livet och klosterlivet. Men dessa försök framkallade ilska och avundsjuka hos dem som sett kyrkan som ett sätta att vinna rikedom och prestige. De tyckte inte om det Helige Dunstan förespråkade, det asketiska livet och klosterlivet, o

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page