Ödmjukhet öppnar botfärdighetens dörrar

Bröder, låtom oss icke bedja såsom farisén, ty den som upphöjer sig skall bliva förödmjukad. Låtom oss ödmjuka oss själva inför Gud såsom publikanen! Låtom oss fasta och ropa: Gud, var oss nådig! Ovan text är från gudstjänstboken Triodion, den Stora fastans gudstjänstbok vilken vi öppnar idag, tre veckor innan fastans början. Dagens söndag kallar vi publikanens och fariséns söndag därför att vi läser i dagens Evangelium liknelsen om publikanen eller tullindrivaren och farisén (Luk. 18:10-14). Farisén kom till templet för att be, men skröt inför Gud om sina goda gärningar, att han fastade och gav allmosor. Men den syndfulle publikanen bad bara i ödmjukhet om Guds förbarmande för han insåg sin

Tryckt specialikon med hierarker för altare

I höst tillverkade vi denna specialikon med hierarkerna Heliga Johannes Chrysostomos, Basileios den store, Athanasios av Alexandria, Gregorios Teologen, Nikolaos undergöraren och Spyridon av Trymithun till altaret i ett litet kapell tillägnat Helige Josef utanför Järbo, Sandviken.

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page