Ortodoxins och ikonernas seger

Idag firar vi Ortodoxins och ikonernas triumf och slutet på den s.k. ikonklasmen, motståndet till de heliga ikonerna, som började runt år 717 och avslutades år 842. Varje år åminns händelsen den första söndagen i Stora fastan, som kallas Ortodoxins söndag, då en särskild gudstjänst görs efter söndagens liturgi, då vi går i procession med ikoner och läser delar från det sjunde ekumeniska konciliet (år 787) då vördandet av ikonerna fastställdes som en Kyrkans dogm av de heliga fäderna. På bilderna kan vi se processionen och gudstjänsten från Heliga Kyprianos och Justina kloster i Grekland. Efter att den ikonfientlige kejsaren Theofilus hade dött, återinförde hans maka, den heliga kejsarinnan T

Heliga Anna av Novgorod

Idag firar vi den heliga Anna av Novgorod, ett av våra svenska Ortodoxa helgon. Innan hon blev nunna och fick namnet Anna var hennes namn Ingegerd och hon var dotter till Olof Skötkonung i Sigtuna, Sveriges förste kristne konung. Heliga Anna föddes omkring år 1000 och gifte sig med fursten Jaroslav av Novgorod, efter att Kung Olav Haraldssons frieri till henne och fredsinitiativ blivit nekat av hennes far. Hon hade ännu inte fyllt 20 år när hon blev rysk furstinna. Hon framstår i källorna som en viktig rådgivare till sin 25 år äldre man, på flera ställen rentav som den dominerande av de två. Hon lyckades till exempel en gång att stifta fred mellan Jaroslav och en av hans bröder, just när der

Herrens möte i templet

Hymnen som vi idag sjunger i dagens högtids gudstjänst lyder: Gläd dig, o du som är full av nåd, Jungfru och Theotokos, ty från dig har Rättfärdighetens sol stigit fram, Kristus vår Gud, upplysande dem som sitta i mörkret. Gläd dig också du, o rättfärdige äldste, då du i dina armar mottager våra själars Befriare, Honom som giver oss uppståndelse. Dagens högtid handlar om när Jesus Kristus presenterades i templet av Hans Moder och den Helige Josef fyrtio dagar efter sin födelse. Enligt Mose lag skulle varje förstfödd helgas till Gud i templet och ett offer frambars, ett lamm eller, för fattiga familjer, två duvor. Herren kom till världen inte för att upphäva lagen utan för att uppfylla den (

Domsöndagen

De senaste söndagarna talade till oss om Guds tålamod och gränslösa barmhärtighet och hur Han alltid är beredd att ta emot varje syndare som återvänder till Honom. Denna tredje söndag i Triodion är temat den sista domen, ett budskap som inte är lika behagligt och vi påminns om en annan sanning: ingen är så tålmodig och nådig som Gud, men Han förlåter inte dem som inte själva ångrar sig. Han tvingar sig inte på någon utan väntar på att människan ska använda sin fria vilja och själv ta steget till ånger, bot och bättring. Kärlekens Gud är också rättfärdighetens Gud och när Kristus kommer tillbaka i härlighet ska Han komma som en domare. Detta är den Stora fastans budskap: Omvänd er medan det

Den förlorade sonens söndag

I vår kyrkas gudstjänsttexter står det idag: Vår Frälsare lär oss var dag med Sin egen röst: låtom oss därför lyssna till Skrifterna om den förlorade sonen som blev vis igen och med tro låtom oss följa hans botfärdighets goda exempel. Med hjärtas ödmjukhet låtom oss ropa till Honom som känner alla hemligheter: Vi hava syndat emot Dig, barmhärtige Fader och är icke värdiga att någonsin bliva kallade Dina barn igen som förut. Men då Du av naturen är full av kärlek till människan; mottag mig och gör mig till en av Dina drängar. Den andra söndagen i Triodion, gudstjänstboken för Stora fastan, har temat liknelsen om den förlorade sonen (Luk. 15:11-32). Det är kanske ett av våra mest älskade avsni

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page