En fest av tacksägelse och seger

Runt år 626 belägrades Konstantinopel av persierna, avarerna och slaverna. Fast att invånarna gjorde modigt motstånd var de färre till antalet och kunde inte försvara sig tillräckligt. De kunde då inte räkna med någon annan räddning än Guds Moders hjälp. En storm bröt då ut som sänkte motståndarnas skepp och fienden kunde besegras. 673 räddades staden mirakulöst igen från invasion av araberna. Fienden var många fler i antal och staden fall verkade ofrånkomligt. Guds Moder uppenbarades sig då tillsammans med en mängd änglar ovanför staden. Fienden flydde då i skräck och gick sedan under i en storm på det Aegeiska havet. En fest av tacksägelse och seger instiftades då med Akatistoshymnen till

Helige Johannes Klimakos - vår vägledare i den kristna asketiska kampen

Den Helige Johannes Klimakos ("Stegen") är den fjärde söndagen i Stora fastan tillägnad. Han levde på 500-talet i Egypten och redan som tonåring gick han i kloster. Efter 19 år i lydnad till sin andlige fader fick han välsignelse att leva som eremit och sedan blev han vald till abbot i klostret på Sinai berg. Det var där han skrev sin berömda bok "Stegen till gudomliggörelse". Den skrevs för klosterfolk men kan är inte bara för munkar och nunnor. Han belyser till andliga livets psykologi på ett sätt som är tillgängligt även för lekmän. Som traditionellt Ortodoxt kristna förstår vi betydelsen av att försöka leva ett asketiskt liv, det vill säga att kämpa mot våra lidelser, vilket är nödvändig

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page