Ny ikon: Helige Chrysostomos den nye bekännaren

Denna ikon har nyligen målats i vårt kloster och föreställer Helige Chrysostomos den nye bekännaren som helgonförklarats av vår synod 2016. Förebilden som använts till denna ikon är målad kollektivt på ikonmålarlektionerna i Grekland i Heliga Kyprianos och Justina klosters regi. Ikonen som målats i vårt kloster i Sverige är en beställning från fäderna i St. Edward Brotherhood i England och texten på ikonen har därför skrivits på engelska. Helige Chrysostomos föddes i Madytos, Thrakien (nuvarande Turkiet), på den Helige Johannes Chrysostomos festdag den 13 november 1870. Till sin död 1955, trots oräkneliga svårigheter, förföljelser och perioder av exil, avvek han aldrig från sin fasta tro på

Myrrabärerskornas söndag

Idag, på söndagen två veckor efter Påsk firar vi de myrrabärande kvinnorna. Det var de kvinnliga lärjungarna till Kristus som följt Honom under Hans jordliv och stått invid korset när Han korsfästes. Det var Guds Moder Theotokos, Maria Magdalena, Lasarus systrar Marta och Maria, Maria, Kleopas maka, Johanna Kusas maka, Salome, mor till Sebedeus söner och Susanna. Även de två manliga myrrabärarna åminns idag: Josef av Arimathea och Nikodemus som tog ner Kristus från Korset, lindade Honom och lade Honom i graven. Apostlarna gömde sig i rädsla för judarna, men kvinnorna satte rädslan åt sidan av kärlek till deras Mästare och de begav sig till Kristi grav tidigt på morgonen efter Sabbaten för at

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page