Pingsten: Den Helige Andens nedstigande, vår "Tröstare"

Femtio dagar efter Påsk firar vi Pingstens stora högtid då den Helige Anden kom ner över apostlarna i form av tungor av eld. På Pingsten firar vi inte bara nedstigandet av den Helige Anden utan hela Treenighetens mysterium. Pingstens ikon framställer inte bara händelsen i rummet där apostlarna mottog den Helige Anden. Det ser vi tydligt genom att även aposteln Paulus är närvarande på ikonen, även om han inte ens var kristen vid tiden för Pingsten. Han målas på ikonen för att visa att den Helige Anden nedsteg inte bara över apostlarna utan över hela Kyrkan. Apostlarna avbildas som sittande på en hästskoformad bänk, vilket visar på Kyrkans enhet och ordning. Denna ordning visas också genom at

Kristi himmelsfärd

Idag firar vi Kristi himmelsfärd och sjunger: Du har stigit upp i härlighet, o Kriste vår Gud, och med löftet om Den Helige Ande givit Dina lärjungar stor glädje; och genom välsignelsen blevo de förvissade om att Du är Guds son och världens återlösare. Sedan Du fullgjort frälsningsordningen för vår skull, förenande jorden med himlarna, uppsteg Du i härlighet, o Kriste vår Gud, utan att gå bort ifrån oss, men evigt förblivande oskiljaktigt hos oss, ropar Du till dem som älskar Dig: Jag är med eder och ingen skall kunna stå emot eder.

Den blinde mannens söndag

Dagens söndag handlar om när Kristus helade mannen som varit född blind. Kristus gjorde en deg av spott och lera och sa till mannen att gå och tvätta sig i Siloams damm så skulle han bli frisk, vilket mannen gjorde och blev frisk. (Joh. 9:1-38) Kristi lärjungar frågade om det var mannen själv eller hans föräldrar som hade syndat på grund av att han var född blind, eftersom när Kristus helat den lame mannen sade Han till honom att gå och inte synda mer. Men denna gång sade Kristus att mannen som varit född blind hade nu blivit seende för Guds härlighets skull. Kristus sände mannen att tvätta sig i dammen för att pröva hans tro och lydnad och eftersom mannen trodde och lydde blev han frisk. I

Den samaritiska kvinnans söndag och Helige Georgios

Den femte söndagen efter Påsk åminner vi Kristi möte med den samaritiska kvinnan vid Sykars brunn i Samarien. (Joh. 4:5-42) Ikonen intill är målad i vårt kloster. Det var mitt på dagen och Jesus Kristus satt ensam vid brunnen när hans lärjungar gått in till staden för att köpa mat. När den samaritiska kvinnan kommer för att hämta vatten ber han henne att ge Honom att dricka. Hon blir förvånad eftersom judarna inte ville ha något att göra med samarierna. Jesus svarade och sade till henne: ”Var och en som dricker av detta vatten, han bliver törstig igen; men den som dricker av det vatten som jag giver honom, han skall aldrig någonsin törsta, utan det vatten jag giver honom skall bliva i honom

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page