Helige David av Munktorps dag

Idag firar vi Helige David av Munktorp, ett av våra svenska Ortodoxa helgon. Han föddes och växte upp i Storbritannien där han blev munk och vigd till präst. När han höra att Helige Sigfrids brorsöner lidit martyrdöden i Sverige, fick han längtan att gå samma väg och bad om tillåtelse att bege sig till Sverige. År 1024 kom han till vårt land och började sprida Evangeliet i Västmanland. Han byggde en kyrka i nuvarande Munktorp (platsen har fått namnet efter Helige David) och ett klosterbrödraskap samlades kring honom. Många kom till tro och omvände sig till kristendomen och lät döpa sig av den Helige David i en källa som fortfarande finns bevarad i närheten av Munktorps kyrka. Han botade mång

Ny ikon av Helige Sven av Arboga

Denna ikon av den ganska okände svenske martyren Helige Sven av Arboga har just målats i vårt kloster. Det har inte tidigare funnits någon ikon av helgonet som levde i den svenska kristendomens absoluta gryning på 900- eller 1000-talet. Den nya ikonen har arbetats fram i bön, med välsignelse av vår andlige fader, i samarbete med och som beställning av vår vän Nikolaj Sananés i Arboga, lokal amatörforskare, guide och kyrkosångare och med vägledning och råd av de ikonmålande systrarna i vårt moderkloster i Grekland. Helige Sven stenades till döds av hedningar när han predikade Guds rike och omvändelse på en stor sten mitt i en offerlund strax söder om Arbogaån. Det finns även idag gamla ekar o

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page