Du blev förvandlad på berget, o Kriste vår Gud!

Idag firar vi Kristi förklaring eller förvandling på berget Tabor. Han tog med sig sina närmaste lärjungar Petrus, Jakob och Johannes upp på berget för att Han ville stärka dem och visa dem Sin gudomlighet innan Sitt lidande. Där får de se Hans ansikte lysa och att han talar med Moses och Elias. Dagens Evangelietext, Matt. 17:1-9, berättar i sig vad som hände där: "Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och Johannes, Jakobs broder, och förde dem upp på ett högt berg, där de voro allena. Och hans utseende förvandlades inför dem: hans ansikte sken såsom solen, och hans kläder blevo vita såsom ljuset. Och se, för dem visade sig Moses och Elias, i samtal med honom. Då tog Petrus

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page