Aposteln Lukas- den förste ikonmålaren

Idag firar vi aposteln Lukas som räknas som den förste ikonmålaren. Han målade en ikon av Guds Moder medan hon fortfarande var i livet och presenterade den för henne och hon sade: "Må Hans Nåd, som jag födde, vara med denna bild". Aposteln Lukas målade flera ikoner av Guds Moder och av apostlarna vilka finns bevarade än idag. Aposteln Lukas var också läkare och enligt en tradition var han en av de 70 lärjungarna som Kristus sände ut att predika Evangeliet. Han promenerade till Emmaus tillsammans med Kleopas efter Kristi korsfästelse då Herrens själv slog följde med dem, lade ut skrifterna för dem och gav sig till känna när Han bröt brödet. Enligt en annan tradition mötte aposteln inte Kristu

Guds Moder bland höstlöv

En nytillverkad tryckt ikon på kanvas med Guds Moder Platytera för att hänga bakom altarbordet i vårt eget kapell. Måtten på ikonen är 90x50 cm.

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page