Det dyrbara Korsets söndag: ett träd med välbehövlig svalka

Den tredje söndagen i fastan är tillägnad det dyrbara och livgivande Korset. Genom den fyrtio dagar långa fastan är vi på ett sätt korsfästa, döda från våra lidelser och begär och känner svårigheter och trötthet så att vi misströstar. Av denna anledning sätts idag det dyrbara och livgivande Korset inför oss för att stärka oss och påminna oss om Jesus Kristi lidande. Det uppmanar oss med denna tanke: Om Kristus var korsfäst för oss, hur mycket bör vi då inte göra för Honom? Det gör våra bördor lättare om vi jämför dem med våra Mästares. Det påminner oss om den härlighet som kommer genom Korset och det ger oss hopp om den härligheten. För såsom vår Frälsare blev förhärligad genom den förnedrin

Ny handmålad ikon: Helige Serafim av Sarov

En ny handmålad ikon har just blivit färdigmålad i vårt kloster. Den föreställer ett mycket älskat helgon, Helige Serafim av Sarov som levde i Ryssland 1759-1833. Han genomgick klosterlivets alla former, det gemensamma klosterlivet, som eremit i en hydda i skogen, som sk stylit när han tillbringade 1000 dagar och 1000 nätter i bön på en sten, som enstöring och i slutet av sitt liv som starets som mottog människor som behövde tröst och vägledning i sitt andliga liv. Han hade 12 uppenbarelser av Guds Moder under sitt liv och hon räddade hans liv från dödlig sjukdom vid flera tillfällen. Vid en uppenbarelse sade Guds Moder till Johannes Döparen som var med om Helige Serafim "han är en av oss".

En festlig anhalt i fastan: Fyrtio martyrer av Sebaste

”De heliga martyrerna uthärdade tålmodigt det nuvarande och gladde sig över det som de hoppades på och sade till varandra: Låt oss avklä oss vår gamla människa. Kylan är svår, men Paradiset är ljuvt! Låt oss ha tålamod en stund så att vi får mottaga segerkronorna av Kristus, våra själars Frälsare.” Så låter en av hymnerna i gudstjänsten till de fyrtio martyrerna av Sebaste, vars minne vi firar idag. Deras minne blir en festlig anhalt i fastan, som annars betonar ånger, bot och bättring i lågmälda gudstjänstmelodier. Martyrerna dömdes till att sättas nakna i en frusen sjö för att de inte ville förneka sin tro. De var soldater i den kejserliga armén som vägrade offra till avgudarna, som den gr

Ortodoxins söndag och ikonernas seger

”Om någon inte vördar de heliga ikonerna; inte dyrkar dem som om de vore gudar, utan vördar dem av kärlek som bilder av en arketyp, låt honom vara anathema!*.” Detta utropade den Heliga kejsarinnan Theodora i Helige patriarken Methodios och andra rättfärdigas och bekännares närvaro den första söndagen i Stora fastan år 843, då ikonerna återinfördes i Kyrkan och förföljelserna av dem som vördade ikonerna upphörde. Den heliga Theodora hade i hemlighet vördat ikonerna trots att hennes make, den ikonfientlige kejsaren Theofilus, förföljde dem som gjorde det. Efter hans död blev hon styrande regent för sin son Mikael III. Alla de kristna fastade och bad den första veckan i Stora fastan. Efter att

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page