En välsignad grund med namn på välgörare i

Enligt gammal grekisk tradition placerades alltid en flaska med välsignat vatten inmurad i grunden när en ny byggnad uppfördes samt ett kors. Den traditionen följs än idag, i alla fall i våra kloster och kyrkor. När byggnaderna förstörts efter många år har man hittat flaskorna med välsignat vatten vilket fortfarande varit helt rent och oförändrat! När vår Metropolit och andlige fader besökte oss i juni firade han en särskild vattenvälsignelse för uppförande av en ny byggnad och han uppmanade oss att placera flaskor med det välsignade vattnet i grunden på så sätt att de inte skulle krossas. Hur skulle nu detta gå till i vår grund? Vi kom på idén att göra hål i den isolerande frigoliten och gö

Första spadtaget!

Äntligen är den stora dagen här då arbetet med den nya utbyggnaden i klostret påbörjades! Hela projektet har fortsatt att vara tålamodsövande även sedan vi fått bygglov och startbesked från kommunen. När entreprenören äntligen kom hem från semestern och vi trodde att vi skulle kunna sätta igång så fick grävmaskinisten problem med personal som var sjuka och vi fick åter vänta. Grävmaskinisten föreslog då att han skulle kunna komma kvällstid och arbeta och i eftermiddag grävde han de första spadtagen! Han kommer att arbeta tre ytterligare kvällar och hoppas sedan vara klar med sin bit. Nu återstår att se om han får tag på grus i morgon. Det är svårt att få någonting gjort i juli i Sverige när

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page