Nedläggandet av Guds Moders dyrbara gördel

Nedläggandet av Guds Moders dyrbara gördel i en kyrka i området Chalkoprateia i Konstantinopel skedde under kejsar Theodosios den yngres tid. Innan dess hade Guds Moder själv anförtrott sin gördel till aposteln Tomas och sedan förvarats av fromma kristna efter hennes avsomnande. Under kejsar Leo den vises regim 886-911 blev hans hustru Zoe ansatt av en ond ande och han bad att Gud skulle hela henne. Hon hade då en vision om att Theotokos bälte skulle hela henne och kejsaren bad patriarken att öppna relikskrinet där den förvarades. Bältet var helt oförstört av tiden och placerades på kejsarinnan som omedelbart blev helad. Bältet lades sedan tillbaka i relikskrinet och förseglades. I åminnelse

Helige Fanourios

Idag firar vi den helige Fanourios. Vi vet ingenting med säkerhet om hans liv och när han levde. Traditionen säger att när ön Rhodos blev intagen av muslimer ville den nya regenten bygga upp stadens murar och i ruinerna bland de gamla murarna hittade man ruiner av en gammal kyrka. I den hittade man också många ikoner. De flesta var väldigt förstörda, men en av dem såg ut som den målats samma dag. Namnet Helige Fanourios kunde uttydas på ikonen som föreställde en ung soldat med ett kors och ett ljus i händerna. Runt om ikonen fanns bilder från hans martyrdöd. Den lokala biskopen fick tillåtelse från Konstantinopel att bygga upp kyrkan igen och helgonet började göra många mirakel. Helgonets na

Nymålad ikon: helige Georgios

Nyligen färdigmålad ikon från vårt kloster föreställande Helige Georgios. Ikonens mått är 30x40 cm och är en beställning från St. Edward Brotherhood, Brookwood, England till deras kyrka.

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page