Helige Sven av Arboga och alla nordiska helgon

Idag, söndagen efter det dyrbara Korsets upphöjelse firar vi alla de nordiska helgonen. Vi hoppas att det inom snar framtid kommer att målas en samlingsikon för dessa helgon. Ett förarbete för en sådan har pågått i vårt kloster i flera år. Ännu så länge har några av dem målats separat. Ett av dem är Helige Sven av Arboga som levde i Arboga på 900- eller 1000-talet. Han stenades till döds av hedningar när han predikade Guds rike mitt i en offerlund med ekar strax söder om Arbogaån. Lunden finns kvar idag med ett klippblock som kallas "predikstolen" och kan vara efter Helige Svens predikan där. En källa sprang upp där Helige Svens blod utgöts och den fick hans namn även om den på senare år tyv

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page