top of page

helgonens liv och högtider

Filtrera

Den heliga ryska nya martyren Lydia

20 juli

Heliga Lydia föddes i Ryssland den 20 mars 1901. Hennes far var präst i staden Ufa. Från sin ungdom utmärkte hon sig för sin känslighet, sin kärleksfulla ömhet och sin avsky för ondska, vilket var anledningen till att alla älskade henne.

Den helige Glicherie av Rumänien

15 juni

Den gammalkalendariska rörelsen inom den Rumänsk-ortodoxa kyrkan

Heliga Osyth av Chich

7 oktober

Osyth hade styrt sitt kloster i många år och var känd för sitt heliga sätt att leva, men så småningom kröntes hon med martyrskap när klostret attackerades under en räd på Essex kust av danska vikinga-plundrare, som härjade på landsbygden runt omkring och de kom sedan till klostret

Herrens möte

2 februari

Herrens möte och vårt eget möte med Honom

Nymartyren storfurstinnan Elisabeth

5 juli

Theotokos' Bebådelse

25 mars

Ur Synaxarion för Bebådelsen tillika en homilia av Helige Ambrosios.

Heliga Maria av Egypten

1 april

Under 47 år levde hon asketiskt liv i öknen då hon inte träffade en levande varelse och närde sig på växterna i öknen. Hon berättade för Abba Zosimas om sitt tidigare syndfulla liv som sköka i Alexandria i 17 år och hur hon kom till omvändelse.

Helige David av Munktorp

25 juni

Man tror att en liten kommunitet av munkar växte fram med den helige David som abbot, vilket ut gjorde den första etableringen av ett kloster i Sverige.

De heliga kejserliga martyrerna av Ryssland

4 juli

Tsar Nikolaus II, Tsaritsa Alexandra, prins Alexis och storfurstinnorna Olga, Tatiana, Maria och Anastasia
och de som led martyrdöden tillsammans med dem

Helige Johannes Chrysostomos, ärkebiskop av Konstantinopel

13 november

 Den helige Johannes Chysostomos är en av vår kyrkas största, mest betydelsefulla och älskade kyrkofader.

Helige Sigfrid

15 februari

Enligt Sigfridslegenden skall Sveriges förste kristne konung anhållit hos kung Ethelred II av England att få dugliga kristna präster till Sverige, vilket var bakgrunden till att den Helige Sigfrid lämnade sitt fädernesland och begav sig till Sverige.

Heliga Konstantin och Helena

21 maj

Konstantin uppträdde som försvarare av den rena kristna tron då han kallade samman det första s.k. ekumeniska konciliet i Nicea år 325.

bottom of page