top of page

Heliga martyren Longinus

16 oktober

Heliga martyren Longinus

Den helige  Longinus, officeren som tjänade i den romerska armén på Pilatus' order, och hans män hade som uppgift att verkställa Pilatus' dom över Jesus Kristus. Longinus vaktade vid Korset och blev ögonvittne till jordbävningen, solförmörkelsen, rämnandet av förlåten i templet, klippornas rämnande och heliga dödas kroppars uppståndelse som skedde då vår Frälsare gav upp andan. Dessa händelser öppnade officerens ögon och han utropade: "Förvisso var denne Guds Son." (Matt. 27:54) Han vägrade ta emot pengarna som vakterna blev erbjudna för att säga lögnen att Kristi lärljungar stulit Hans kropp. Därför sökte istället judarna att döda honom.

 

Longinus lämnade sin tjänst i armén, döptes av en apostel och lämnade Jerusalem och begav sig till Kapadokien. Där levde han i fasta och bön och började predika Evangeliet för många hedningar som omvände sig till att tro på Kristus.

 

Pilatus anmälde honom till kejsaren som sände sina män för att döda honom. Av en händelse sökte dessa män härbärge hos just Longinus som tog emot dem med gästfrihet. När de fick veta att det var deras värd de var utsända för att döda blev de bedrövade, men Longinus uppmuntrade dem lugnt att utföra sina order så att han skulle få bli förenad med sin Herre, vilket de också gjorde.

 

Han uppenbarade sig efter sin död för en änka som förlorat sin son. Han lovade henne synen tillbaka och visade hur hennes son hade det i Himmelriket och uppmanade henne att inte sörja. Hon sade: ”Jag bad om jordiska ögon och jag fann andliga ögon. Jag var sorgsen över min sons död och nu ser jag honom i glädje i Himmelen.”

bottom of page