top of page

9 oktober: de heliga Andronikus och Athanasia


Vi firar också de heliga Andronikus och Athanasia denna dag, som har en mycket rörande livshistoria. De var gifta med varandra och levde ett fromt liv i Antiokia på 500-talet.

Deras två barn dog plötsligt vid tolv års ålder. De insåg då detta livs förgänglighet och de beslöt sig för att viga sina liv åt Gud och gå i kloster. De levde skilda åt som munk och nunna i tolv år och råkade sedan stöta i hop utan att den helige Andronikus kände igen sin maka, då hon var förändrad av flera års asketiskt liv och klädd som en man.

De gjorde en pilgrimsfärd tillsammans till det Heliga Landet i tystnad och levde sedan tillsammans asketiskt liv med välsignelse från Abba Daniel (7 juni) utan att Andronikus visste om att hans medasket egentligen var hans maka. Först efter hennes död förstod han det, då hon lämnat en lapp där hon avslöjat sin hemlighet. En liten tid efter hennes död följde han henne till de rättfärdigas boningar.

bottom of page