top of page

Söndagen för minnet av det sjunde ekumeniska kyrkomötets heliga fäder


På söndagen som faller närmast efter den 11 oktober firar vi det sjunde ekumeniska kyrkomötets heliga fäder. De samlades i Nicea år 787 av den regerande kejsarinnan Irene (se ikonen gjord i mosaik publicerad här). Fäderna gjorde slut på den första perioden av förföljelse av de som vördade ikonerna. Det var inte bara vördandet av ikonerna som fäderna försvarade, utan egentligen själva inkarnationen av Guds Son. I och med att Gud antog mänsklig gestalt, blev det också möjligt att avbilda Honom på ikoner genom bilden av Kristus. De fastställde att vördandet av ikoner inte är avgudadyrkan, utan "vördnaden som visas för en ikon, visas för den som är avbildad på ikonen" (Den helige Basilieos den Store), inte för materialet den är gjord av och de som vördar dem får nåd och helgelse.

bottom of page