top of page

16 oktober: Minne av den helige martyren Longinus, officeren


Den heliga martyren Longinus, officeren som tjänade i den romerska armén på Pilatus' order, och hans män hade som uppgift att verkställa Pilatus' dom över Jesus Kristus. Longinus vaktade vid Korset (se personen till höger på ikonen) och blev ögonvittne till jordbävningen, solförmörkelsen, rämnandet av förlåten i templet, klippornas rämnande och heliga dödas kroppars uppståndelse som skedde då vår Frälsare gav upp andan. Dessa händelser öppnade officerens ögon och han utropade: "Förvisso var denne Guds Son." (Matt. 27:54) Han vägrade ta emot pengarna som vakterna blev erbjudna för att säga lögnen att Kristi lärljungar stulit Hans kropp.Longinus lämnade sin tjänst i armén och började predika Evangeliet. Pilatus anmälde honom till kejsaren som sände sina män för att döda honom. Av en händelse sökte dessa män härbärge hos just Longinus som tog emot dem med gästfrihet. När de fick veta att det var deras värd de var utsända för att döda blev de bedrövade, men Longinus uppmuntrade dem lugnt att utföra sina order så att han skulle få bli förenad med sin Herre, vilket de också gjorde.

bottom of page