top of page

18 oktober: minne av den helige aposteln Lukas, evangelisten


Idag firar vi den helige aposteln och evangelisten Lukas. Enligt Kyrkans Tradition var han den förste ikonmålaren och målade ikonen av Guds Moder medan hon fortfarande fanns här på jorden. Han visade sitt verk för henne och hon lovordade det och sade: "Må Hans nåd, som var född av mig, vara med denna bild". Han målade sedan flera ikoner av Guds Moder och av apostlarna, vissa finns kvar att venerera än i våra dagar. En tradition om aposteln säger att han var en av de sjuttio lärljungarna och att det var han som vandrade till Emmaus morgonen efter Kristi uppståndelse, då Herrens själv slog följe med dem (se Luk 24:13-35). En annan tradition säger att han lärde känna Sanningen genom aposteln Paulus, vilken omnämner honom i Kolosserbrevet 4:14: "Lukas, läkaren, den älskade brodern, hälsar eder..." Aposteln Lukas skrev sitt Evangelium och Apostlagärningarna. Han predikade Guds ord, blev vigd till biskop och led martyrdöden.

bottom of page