top of page

12 november: Den helige Johannes den barmhärtige, ärkebiskop av Alexandria


Den helige Johannes den barmhärtige föddes år 555 på Cypern. År 608 blev han vigd till ärkebiskop av Alexandria. Han var känd för sin stora generositet, ödmjukhet och medkänsla för alla, särskilt de fattiga. En gång kom några välklädda kvinnor för att be om allmosor av ärkebiskopens förvaltare. De senare sade till helgonet att de inte borde ge allmosor till dem eftersom de var välklädda. Den helige Johannes såg på dem med sträng blick och svarade: "Om ni vill dela ut Kristi rikedom, så gör det med frihet och öppna händer, såsom budet säger: "Giv åt den som beder dig, och vänd dig icke bort ifrån den som vill låna av dig." (Matt 5:42) Om du tar på dig själv att bestämma att en ska få och inte en annan, så har varken Gud eller ödmjuka Johannes behov av sådana tjänare."

En annan gång beslöt en främling sig för att pröva Johannes vänlighet. När helgonet var på väg för att hälsa på de sjuka på sjukhuset kom främlingen fram och bad om allmosor. Johannes sade till sin medhjälpare att ge sex mynt. Främlingen skyndade sig att byta kläder och kom åter fram till helgonet och bad om allmosa igen. Medhjälparen sade till helgonet att det var samme man som de redan gett sex mynt till, men Johannes låtsades som att han inte förstod det och gav honom ännu sex mynt. Främligen bytte kläder ännu en gång och bad återigen helgonet om allmosa. Ärkebiskopen blev inte förargad även om medhjälparen sade till honom att det var samme man igen. Helgonet sade till att ge dubbelt så mycket som han tidigare gett, "kanske är det min Mästare Kristus som har kommit förklädd för att testa mig".

bottom of page