top of page

13 november: Den helige Johannes Chrysostomos, ärkebiskop av Konstantinopel


Den helige Johannes Chysostomos är en av vår kyrkas största, mest betydelsefulla och älskade kyrkofader. Det är svårt att kortfattat beskriva hans rika liv och hans stora betydelse för Kyrkan. Han föddes runt år 345 i Antiokia. Han växte upp i fromhet och kärlek för kyskhet och rättfärdighet. Han fick den bästa världsliga utbildningen och kunde ha gjort en strålande världslig karriär som advokat, på grund av hans ovanlig gåva av vältalighet. Men han valde istället att tillägna sina talanger åt Gud och leva som munk i askes, lydnad och bön. Vigd till präst höll han predikningar som samlade hela Antiokia för att höra honom. Därav fick han namnet Chrysostomos = "gyllene mun" på grekiska. Hans ord gjorde starkt intryck på människor och ledde många till Gud och till kärlek för dygden. Han blev såsmåningom vald till ärkebiskop av Konstatinopel, även om han försökte undvika det på grund av ödmjukhet. Han visade stor faderlig kärlek för de troende, ledde välgörenhetsarbete och engagerade sig politiskt. Han var författare till många viktiga kyrkliga verk. Han har också författat den gudomliga liturgin som vi firar i den ortodoxa kyrkan. Han blev skickat i exil för sin rättframhets skull och för att han uttalat sig kritiskt om kejsarinnan Eudoxias omoraliska leverne och på grund av andra biskopars avundsjuka. Hans sista ord var "Ära åt Gud för allting!".

Troparion till den helige Johannes Chrysostomos:

"Ditt tals ljuvlighet, likt en eldslåga, har upplyst jordens krets, har åt jorden förvärvat barmhärtighetes skatter och visat oss ödmjukhetens höghet. Du som undervisar genom dina ord, fader Johannes Chysostomos, bed till Ordet, Kristus vår Gud, att Han må frälsa våra själar."

bottom of page