top of page

1 december: den helige Philaretos den barmhärtige


Idag firar vi den helige Philaretos, den barmhärtige. Han levde i slutet av 700-talet och var mycket förmögen, men också väldigt generös. Han hade så stor kärlek för sina medmänniskor att han stod inte ut med att se någon som var behövande. Han gav och visade gästfrihet till alla som bad honom utan beräkning. Liksom Job blev han prövad. Han förlorade plötsligt all sin rikedom, men fortsatte ändå att ge till alla som var i behov i så stor utsträckning att han och hans familj inte hade mat för dagen. Hans fru beklagade sig men han sade till henne att förtrösta på Herren. "...söken först efter hans rike och hans rättfärdighet, så skall också allt detta andra tillfalla eder. (Matt 6:33). När han hade gett bort allt de ägde och överlämnat sig själv helt åt Guds Nåd, kom Hans undsättning. Det kom utsända män ifrån kejsaren som sökte gemål åt sin son. I Philarets döttrar fann de stor skönhet och hela familjen fick flytta till kejsaren och Philaret fick en hög position. Han fortsatte dock att generöst dela ut allmosor till de fattiga. När någon bad honom stoppade han handen i pengapåsen och tog upp så mycket som det blev utan att själv tänka efter om personen var värdig eller inte och gjorde sig så till ett Guds verktyg, som bäst vet allas behov. På sin dödsbädd instruerade han sina barn att alltid visa barmhärtighet och givmildhet så skulle Gud alltid beskydd dem. Vår grekiska välgörenhetsförening har namn efter detta helgon, vilket ger oss ett så gott exempel på hur vi bör handla som kristna. Skänk gärna föreningen ett bidrag till jul och stöd deras fantastiska arbete för de fattiga! Se anslag från 6 december för kontaktuppgifter.

bottom of page