top of page

Den heliga Philothei


Den 19 februari (gamla kalendern) firar vi den heliga Philothei. I år infaller den dagen i tisdagen i Stora fastan, därför firar vårt kloster hennes dag med liturgi idag. Hon föddes i Aten 1522 och redan i tidig ålder utmärkte hon sig genom sin kärlek till Gud och sina medmänniskor. Efter tre års äktenskap blev hon änka vid unga år och blev uppfylld av en längtan att få ge sig själv till vår Herre och Gud, vilket hon fullföljde efter sina föräldrars död. Som följd av att den Helige Aposteln Andreas uppenbarade sig i en syn, byggde hon ett kloster nära sitt hem på den plats där det gamla ärkebiskopssätet i Aten idag finns. Där blev hon vid 24 års ålder nunna. Hon blev ledare för dess stora systraskap, omkring 200 nunnor, och donerade till klostret den enorma förmögenhet hon ärvt av sina föräldrar. Med tiden blev klostret berömt för sitt omfattande sociala barmhärtighetsarbete dessa dagar under det turkiska oket. Det tjänade som ett sorts centrum för andlig och kristen utbildning, som också gav skydd och räddade många av Greklands förslavade kvinnor. Förutom Helige Andreas nunnekloster grundade Heliga Philothei ett klosterhärbärge, ett sjukhus, ett hem för gamla, ett soppkök och en flickskola. Under det att Heliga Philothei ständigt växte i helighet skedde många under i hennes livstid genom kraften av hennes brinnande tro och gränslösa kärlek. Hon var ofta i onåd hos den barbariska turkiska överhögheten på grund av hennes arbete i kärlek till Kristus och det grekiska folket och till slut blev hon grymt slagen och svårt sårad av turkarna den 3 oktober 1588 och dog som en följd av dessa skador den 19 februari 1589.

Efter ett år när hennes kvarlevor grävdes upp befanns de vara oförstörda och fyllda med välluktande myrra. Glorifieringen ägde märkligt nog rum redan 10 år efter hennes död genom patriarkatets beslut. De undergörande relikerna av den Heliga Philothei, nunnemartyren, bevaras i ett dyrbart relikskrin i katedralen i Athen.

Hennes fullständiga liv i detaljerad beskrivning kan du hitta här.

bottom of page