top of page

Guds Moders Akatistoshymn


Varje fredag under Stora fastan läser vi en del av Guds Moders Akatistoshymn tillsammans med en kanon till Guds Moder. En särskilt stämningsfull gudstjänst som avslutar den extra strikta första veckan av Stora fastan, vilken ger tillfälle till stillhet, bön och eftertanke.

"Till dig, o Härförerska, bringa vi din från lidanden lösta hjord en tacksam segersång, o Theotokos. Och, då du har en oövervinnerlig makt, från all upptänklig fara må du befria oss, att vi må ropa till dig: Gläd dig, du oförmälda Brud."

bottom of page