top of page

Den andra söndagen i Stora fastan


I morgon är det den andra söndagen i Stora fastan då vi åminner den helige Gregorios av Palamas, ärkebiskop av Thessalonike (1296-1359). Det utgör en fortsättning av festen som firades förra söndagen. Den helige Gregorios seger över heretikerna på hans tid ses som en förnyad Ortodoxins triumf. Han försvarade den Ortodoxa tron vid koncilierna i Konstantinopel 1341 och 1347 mot Barlaam och Akyndynos, vilka menade att Guds nåd var skapad. Den helige Gregorios försvarade den rätta tron och förklarade att Guds nåd är inte skapad, utan det är Guds oskapade energier som kommer fram genom skapelsen. Om Guds nåd var skapad skulle det vara omöjligt för människan att ha verklig gemenskap med den oskapade Guden. Eftersom gärningar utan rätt tro är till ingen nytta, är rätt tro grunden till allt vi åstadkommer under fastetiden, därför firar Kyrkan den helige Gregorios denna söndag i Stora fastan.

bottom of page