top of page

Theotokos Bebådelse


Idag firar vi Guds Moders Bebådelse. Ärkeängeln Gabriel uppenbarar sig denna dag för Guds Moder för att meddela henne det glada budskapet att den Helige Ande, som skulle komma över henne, skulle utföra ett mirakel större än världens skapelse. Universums konung, som finns i allting, skulle taga ner himlarna och tömma sig själv (Fil. 2:7) genom ett outsägligt nedstigande, för att taga plats i hennes sköte. Han skulle förena sig själv med mänsklig natur i en förening utan sammanblandning och klä sig i hennes kött. Jungfrun slog ödmjukt ner blicken mot jorden, hållande hela sin vilja till den gudomliga planen och svarade: "Se jag är Herrens tjänarinna; ske mig såsom du har sagt." Med dessa ord gav hon sitt samtycke, och med henne hela den mänskliga naturen, till den gudomliga kraftens ankomstinom henne, förmedlat genom ängelns ord. Det var vid just den stunden som vår Frälsare tog plats i Jungfruns liv. Den helige Irenaeus av Lyon skriver: Liksom Eva hade blivit lurad genom den fallne ängeln, så att hon skildes från Gud, så fick Maria höra de goda nyheterna genom en ängel, att hon skulle bära Gud i lydnad till ängelns ord. Människosläktet som blivit underställt döden genom en jungfru, blir frigjort genom en jungfru. Den enas lydnad blir motvikt till den andras olydnad.

Läs mer här.

bottom of page