top of page

Ikon till försäljning för välgörande ändamål


Denna ikon säljes till förmån för en ung ikonmålare i Grekland som håller på att förlora sin syn. En operation måste ske, men den kan kosta upp till 40 000 kronor. Ikonen är handmålad av en nunna i Heliga Änglarnas kloster i Grekland och är

44 x 62 cm. Ikonen säljes genom Heliga Philothei Ortodoxa kloster. Alla prisidéer är välkomna. Skriv till: klosterikoner@outlook.com.

Ikonen kallas den heliga Mandylion (duken) eller "Icke-gjord-av-människohand". Dess historia går tillbaka till tiden då Jesus Kristus levde bland oss på jorden. Ryktet om Honom hade nått regenten i Edessa, kung Abgar som led av spetälska och han skickade en budbärare till Kristus för att be om att Han skulle bota honom. Budbäraren försökte avbilda Herren för att ta med en bild tillbaka till kung Abgar, men lyckades inte fånga Hans strålande uppenbarelse. Kristus förstod detta och bad om vatten och en handduk, tvättade sitt ansikte och torkade sig på handduken som lämnade ett avtryck av Hans ansikte. Den duken gav han till kungens budbärare som tog den tillbaka till Edessa och kungen blev fri från spetälskan. Avtrycket av Herrens ansikte på duken lät han sätta upp ovanför ingången till staden så att alla kunde se det.

bottom of page