top of page

Den Helige Andens måndag


Dagen efter Pingstdagen firar vi den Helige Andens måndag och den Heliga Treenigheten. På bilden kan man se en procession med den Heliga Treenighetens ikon som görs varje år denna dag i vårt moderkloster, Heliga Änglarnas kloster i Grekland, där det finns en kyrka tillägnad den Heliga Treenigheten.


bottom of page