top of page

Två heliga kvinnor


Ag Efimia.jpg
st-olga.jpg

Idag firar vi två heliga kvinnor. Den första är den heliga Euphemia som var en stor jungfrumartyr som led martyrdöden år 303 eller 307. Anledningen till att hon firas idag har följande historia. Under det fjärde ekumeniska konciliet i Kalcedon år 451 kom de heliga fäderna som deltog i det överens om att de som var av olika trosuppfattning skulle skriva ner det på ett papper och be till Gud om vägledning om vad som var Sanningen. De två olika skrifterna lades ner i den heliga Euphemias relikskrin. Sedan bad fäderna i tre dagar och tre nätter. När de sedan öppnade relikskrinet fann de heretikernas skrift under hennes fötter och de Ortodoxas höll hon i sin högra hand och så segrade Ortodoxin över heresin.

Den andra kvinnan vi firar idag är den heliga Olga, den apostlalika prinsessan av Kiev. Hon gifte sig i sin ungdom med Igor, storprinsen av Kiev, som regerade där under 900-talet. Efter makens död regerade Olga själv mycket kapabelt. Hon var känd för sin visdom och sans. Det fanns ingenting som hon lämnade utan spår av sin intensiva aktivitet, vilken levde kvar i riket långt efter hennes död. Hon hade en andligt intresserad natur och begav sig ut på pilgrimsfärd till Konstantinopel för att finna den rätta tron. Hon döptes där och fick namnet Helena. Hon instruerades om hur hon skulle leva det kristna livet, i fasta och bön. Hon återvände sedan till sitt land försedd med präster, heliga skrifter och ikoner. Hon byggde sedan många kyrkor i sitt hemland. Den heliga Olga-Helena sådde fröet till den Sanna Tron i sitt land med stor iver och hårt arbete, men många tog inte emot det, bland andra hennes son Svyatoslav. Den hedniska reaktionerna var starka och våldsamma. När Svyatoslav tog över regimen fick Olga bevara sin fromhet privat, även om han respekterade henne och rådfrågade henne fortfarande om svåra problem angående styret av riket. Trons frö lyckade hon dock så hos sin sonson Vladimir (som firas som helgon den 15 juli).Han föreverkligade senare hennes dröm om konversion av den ryska nationen. Olga insomnade den 11 juli år 969. Hennes dop hade lagt grunden till upplysningen av landet Rus. Gud glorifierade henne genom många mirakel som skedde genom hennes oförstörda reliker.

bottom of page