top of page

En intressant beställning som blev upphov till en ny liten bok


Den helige Olav.jpg

Dessa dagar har vi arbetat med en intressant beställning. Elisabeth Andersson (som har godkänt att vi skriver detta) är verksam i föreningen Pilgrimstid (se www.pilgrimstid.nu) och har beställt ikoner av den helige Olav, kung av Norge (995-1030), från oss för en pilgimsfärd. De ska åka en grupp med minibuss till Trondheim/Nidaros där den helige Olav blev begravd och hans reliker länge förvarades. Trondheim/Nidaros var på medeltiden en mycket populär pilgrimsort dit många vallfärdade för att vörda den helige Olavs grav. För denna pilgrimsfärd har vi även satt ihop ett litet häfte med den helige Olavs liv innehållande flera ikoner av honom. På bilden kan man se utsidan av häftet som är en broderad ikon från heliga Elizabeths kloster i USA av den helige Olav. Han är en av de skandinaviska helgon som vi firar i den Ortodoxa kyrkan eftersom han levde innan schismen då katolska kyrkan kom till. Häftet kan nu beställas via vår hemsida.

bottom of page