Insomnandet av den rättfärdiga Anna, som födde Guds Moder


25 juli. Idag åminner vi insomnandet av den rättfärdiga Anna, som födde Guds Moder, Theotokos, som födde vår Frälsare Jesus Kristus. Anna och Joakim, hennes make, var länge barnlösa, vilket var en skam och vanära på den tiden. De bad innerligt Gud om att få en avkomma. Gud hörde deras böner och gav dem en dotter, som var ett utvalt käril för Guds försyn. De tillägnade henne i tidig ålder att tjäna Gud i templet. Den heliga Anna åberopas i bön för att få barn och om hjälp i svåra förlossningar.

#anna

© 2020 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page