top of page

Vår medmänniska—en Guds ikonVi får inte bli så självupptagna att vi bara hör vad som händer i andra delar av världen utan att själva göra något för att hjälpa situationen. Som vi alla känner till befinner sig Grekland i en svår kris med en hög arbetslöshet, många hemlösa och människor som är utan vardagens allra nödvändigaste. Heliga Philaretos* välgörenhetsförening agerar i regi av vår metropolis i Aten och vi har personlig kontakt med de som arbetar för den och kan intyga att de gör ett fantastiskt arbete. Men en stor självuppoffring och kärlek hjälper de runt 600 familjer med matpaket varje vecka. Dagligen delar de ut hundra portioner färdiglagad mat till hemlösa och till Röda Korset för barn i Pireus. Det är enskilda aktiva individer och även klostren som bidrar med färdiglagad mat. Föreningen bidrar även till ekonomiskt stöd för familjer som har skulder och inte kan betala sina räkningar. De besöker även regelbundet fängelser och delar ut paket med förnödenheter som de saknar till stor utsträckning där. Föreningen ger stöd efter behov vare sig individerna är kristna, muslimer eller icke-troende, greker eller av utlänsk härkomst. Heliga Philaretos välgörenhetsförening befinner sig nu i en mycket svår ekonomisk situation då de saknar statligt och privat stöd, liksom regelbundna givare. Vi ber er som läser detta—snälla bidra med något för att stödja våra lidande medmänniskor i Grekland. Om många bidrar med något kan vi tillsammans bidra till en humanare värld! Låt oss inte förbli oberörda inför våra medmänniskors lidande! Du kan göra det via följande länk: http://www.agiosfilaretos.org/#!donate/c1vxp. Den största hjälpen för dem är om de får regelbundna donationer, de behöver inte vara stora. Då är det lättare för dem att planera sitt arbete. Man kan anmäla sig till det via länken på knappen "subscribe". Man kan när som helst säga upp det om man vill med knappen "unsubscribe" som finns på samma sida. Dela gärna detta med andra! Via följande länk kan man se en video om Helige Philaretos förenings arbete. Den är på grekiska, men berättar ungefär det som vi skrivit ovan: http://www.agiosfilaretos.gr/ *Helige Philaretos är ett helgon som vi firar den 1 december. Han levde på 700-talet i Mindre Asien och har gett namn åt föreningen på grund av sin stora generositet. Han delade ut till de fattiga allt han hade utan att ge en tanke åt sig själv trots att andra kritiserade och ifrågasatte honom. Gud belönade honom senare och mångdubblade hans förmögenhet.

bottom of page