top of page

​Uppbyggelse och tröst


Uppbyggelse och tröst är en tidskrift med andliga texter som är utvalda av vår Metropolit Kyprianos, designen är gjord i vårt grekiska moderkloster, layout och översättning i vårt eget kloster. Den utkommer normalt var tredje månad på åtta språk. Det nyaste numret inleds med en text om Guds Moder, vilket är passande denna dag, då vi firar hennes avsomnande. Se sidan för små böcker på vår hemsida för att läsa det nya numret. För äldre nummer och för andra språk, se: http://www.hsir.org/Publications_en/OikodomiParamythia.html

Oik-Par-T4-SW-1.jpg

bottom of page