Upphöjelsen av det dyrbara Korset.


Idag firar vi upphöjelsen av det dyrbara Korset. Det firas till minne av att Kristi Kors hittades i Jerusalem av den helige kejsar Konstantins moder, den heliga Helena, år 326, då hon åkt dit på pilgrimsfärd för att vörda de heliga platserna. Hon fann tre kors och förstod vilket som var Kristi Kors när en döende kvinna blev helad när hon rörde vid det. Patriarken Makarios av Jerusalem, lyfte Korset högt så att allt folk kunde se det och vörda det och alla ropade ”Herre, förbarma dig!”. Denna dag firar vi i den Ortodoxa kyrka med en särskild ceremoni till det heliga Korset, då det bärs i procession, höjs upp i alla väderstreck av prästen och sedan vördas av alla närvarande. I dagens gudstjänsttexter står det att ”trä blev helat genom trä”, d.v.s., syndafallet skedde genom ett träd, som Adam och Eva åt av, och vi blir sedan räddade genom Korsets trä, genom Kristi Korsfästelse och Uppståndelse på det.

Dagens firande av Korset är också en påminnelse till alla kristna att bära sitt eget Kors med tålamod, uthållighet och tacksamhet med tro på att allt som händer oss tillåter Gud för vårt bästa. Vi kan inte uppstå med Kristus om vi inte först korsfästs med Honom. Den helige Isak Syriern skriver: ”Guds väg är ett dagligt kors; ingen har någonsin kommit till Himlen på ett enkelt sätt.”

#korset

© 2021 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page