Ikonmålarlektioner i Grekland


I Fili, Attika, i Grekland har kommunen gratis upplåtit lokaler för ikonmålarlektioner,

vilka drivs i regi av Heliga Kyprianos och Justinas kloster. Ansvarig ikonmålare är munkdiakonen Fader Gabriel, som lägger ner mycket tid på att organisera lektionerna med mycket energi, entusiasm och kärlek. Han har hjälp av systrarna från Heliga Änglarnas kloster (vårt moderkloster), samt flera lekmän. Det finns en grupp för barn, en för män och en för kvinnor. Varje dag i veckan finns något programlagt i lokalerna. Lektionerna är öppna för alla som är intresserade och kostar ingenting. Syftet med undervisningen i ikonmålning, förutom lärandet av det andliga hantverket, är även ett sätt att lära ut och lära känna mer om den Ortodoxa tron, vilket är särskilt viktigt för barn i vår tid. De får höra berättas om en ikon inför en festdag, t.ex. eller höra helgonens liv och sedan praktiskt göra något som finns i Kyrkans Tradition.

#ikonmålarlektioner

© 2021 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page