top of page

Om ikoners betydelse i vårt liv


Förra året gjorde vi en liten presentation om ikoner i samband med att vi överlämnade en handmålad ikon till Sollentuna distrikt. Vi lägger ut delar av den presentationen här.

Ikoner inbjuder till och uppmuntrar oss till bön, till gemenskap med dem som ikonerna föreställer. De förvandlar oss, lyfter oss till en högre verklighet, helgar oss och förenar oss med Gud, vilket är meningen med vårt liv. Ibland kallar man därför ikonerna ”fönster” eller ”stege” till Himlen.

Church-of-the-Nativity-praying-before-an-icon-of-Mary-imeu.net_.jpg

I den Ortodoxa kyrkan är ikonerna en integrerad och självklar del av gudstjänsten. Vi tänder ljus framför dem, gör korstecknet och kysser dem. Vördnaden vi visar för ikonen är ingen avgudadyrkan. Vi tillber den inte utan visar just vördnad eller håller den i ära. Inte för färgen och träet, utan den vördnad vi visar för ikonen vidareförmedlas till den person som ikonen föreställer, säger Kyrkans heliga fäder.

kissing icon.jpg


bottom of page