top of page

De Heliga Änglarnas dag


Alla döpta kristna kan fira de Heliga Änglarnas dag idag, för vi har alla fått en skyddsängel vid vårt dop, som alltid finns vid vår sida och skyddar oss från all fara och försöker hindra oss från att falla i synd.

"Med läppar av eld lovsjunger Dig kerubim, o Kriste vår Gud och med okroppsliga munnar förhärligar Dig ständigt körer av Ärkeänglar. Och Mikael, hövitsman över Herrens här, upplåter oupphörligen en segerhymn till Din ära; ty han har upplyst en väg till en strålande fest idag, så att vi med kroppsliga läppar må yttra den treheliga hymnen av lovsång, ty allting har uppfyllts av Din härlighet och genom honom förlänar Du världen stor nåd."

Doxastikon från Vespers gudstjänst till Ärkeängeln Mikael och alla Änglar.

Ikonen är ny på vår hemsida och orginalet är målat i Heliga Änglarnas kloster, vårt moderkloster i Grekland som idag firar sin festdag. Se även andra ikoner av änglar här. Se också den lilla boken om en prinsessas möte med sin skyddsängel.

Guardian-Angel.jpg

bottom of page