top of page

Förberedelsen inför Kristi Födelse har börjat


Vi Ortodoxa förbereder oss genom att fasta fyrtio dagar innan den stora festen för vår Herres människoblivande. Vi önskar alla en välsignad förberedelsetid så att våra hjärtan och själar blir redo att ta emot Frälsaren!

saint_leo3.jpg

Den Helige Leo den Store, biskop av Rom (440-461) säger om fastan:

”Fasta var alltid dygdens föda. Från avhållsamhet uppstår det kyska tankar, rättfärdiga beslut och goda råd. Och genom frivilligt lidande dör köttet för begären, och anden växer stark i dygd. Men eftersom våra själars frälsning inte kan uppnås enbart genom att fasta, låt oss ersätta vad som saknas i vår fasta med allmosor, att ge till fattiga. Låt oss ge i dygd vad vi tar från njutningen. Låt avhållsamhet för personen som fastar bli till middag för en fattig människa.”


bottom of page